przykłady zastosowania

Izolacja pozioma i pionowa - Sposób zastosowań

Podłoże powinno być oczyszczone z poprzednio nałożonych powłok ochronnych (tynkarskich, polimerowych itp). Wszystkie luźne, odspojone oraz głuche części betonu powinny być odkute, a podłoże oczyszczone. W przypadku systemu RENO nie ma konieczności stosowania inhibitorów korozji. Zbrojenie odkryte należy po odbiciu luźnych, odspojonych oraz głuchych elementów betonu dokładnie umyć myjką pod ciśnieniem i mocno namoczyć. Następnie należy otynkować zaprawą RENO.

Za pomocą myjki ciśnieniowej domoczyć pod ciśnieniem całą powierzchnię roboczą jak i rozkute otwory bądź pęknięcia.

IZOLACJA POZIOMA (INIEKCJA GRAWITACYJNA)

UWAGA:

ulotkaJak wykonać izolację pionową

 

Wykonując izolację poziomą ( iniekcję z krystalizacją wody/grawitacyjna) należy wywiercić otwory o średnicy min. 16 mm, co 15 cm od siebie na głębokość 0,8 grubości muru (kąt nachylenia min.30º, max 45º).

izolacja-pozioma

WYPEŁNIENIA UBYTKÓW W KONSTRUKCJI

Wypełnienia ubytków powierzchni roboczej wykonujemy tylko przy pomocy zaprawy RENO MUR, gdy korozja nie jest zbyt duża i nie ma wewnątrz zbrojenia. W przypadku występowania dużej korozji lub zbrojenia, przed tynkowaniem zaprawą RENO MUR należy nałożyć zaprawę RENO PLUS.


IZOLACJA PIONOWA

ULOTKA:

ulotkaJak wykonać izolację poziomą

 

Stosowanie technologii RENO do regeneracji oraz zabezpieczenia przed przenikaniem wody gruntowej, wilgoci, wszelkiego rodzaju związków chemicznych osuszania zdegradowanych ścian, stropów, posadzek itp., we wszelkiego rodzaju budynkach, budowlach, kanałach, studzienkach, komorach, zbiornikach itd. polega na aplikacji środka na powierzchnię roboczą dwoma metodami:


UWAGA!!!

Jeżeli używa sie RENO PLUS do izolacji pionowej, na zewnątrz należy, gdy zauważy się oznaki jego schnięcia natychmiast tynkować zaprawą RENO MUR.


Reno Plus mieszamy z wodą: do 1 części obj. zaprawy dodajemy od 1 (ściana mokra), 3 (ściana wilgotna – standard) części obj. wody. RENO PLUS miesza się około 5 min. Następnie należy zatrzymać mieszanie na ok .2 min. i ponownie krótko przemieszać. Od tej chwili nie można już dolać ani kropli wody, bo mogą zniknąć niektóre właściwości zaprawy. Gdy zgęstnieje należy przywracać jej początkową konsystencję TYLKO przy pomocy mieszania.

W zależności od stopnia nawilgocenia ścian, ciśnienia naporu wody jaki musi wytrzymać dana ściana oraz rodzaju związków chemicznych, dla których jest ona zabezpieczana, można stosunek mieszania wody do zaprawy zmieniać. Istnieją przypadki w których używa się tylko RENO PLUS lub tylko zaprawę RENO MUR.

 

Zawsze należy przygotowywać tyle zaprawy ile zużyjemy

 

RENO MUR rozrabia się dodając 3,5 litrów wody do 25 kg zaprawy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to w trakcie mieszania można dolewać wodę systematycznie kontrolując jakość zaprawy. Mieszać należy około 5 min. Po zakończeniu mieszania nie można już dolać ani kropli wody. Gdy zgęstnieje należy przywracać jej początkową konsystencję tylko przy pomocy mieszania. Zawsze należy przygotowywać tyle zaprawy ile zużyjemy. Zaprawę RENO MUR należy zacierać (nie skrapiając powierzchni otynkowanej wodą), packą metalową, jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię szklistą lub styropianową, drewnianą jeżeli zacieramy na ostro. Pracę tynkowania należy tak ustawić, aby nie zostawić niezatartej zaprawy na ścianie na następny dzień, bo będzie zbyt twarda.


PIELĘGNACJA

Jak dla zapraw cementowych.

W pierwszych godzinach po aplikacji chronić miejsca naprawione przed deszczem, mrozem i zbytnim nasłonecznieniem. Nie stosować w temperaturze poniżej -5 °C oraz powyżej 30 °C.