Facebook
888 56 1111 | 604 191 243 | akmasp@op.pl

Jedyny produkt, który skutecznie LIKWIDUJE PRZYCZYNY NIEDOSKONAŁOŚCI BETONÓW i zapraw.

Jest rezultatem pryncypialnie nowego podejścia do oceny wzajemnego oddziaływania środowiska i konstrukcji w efekcie czego otrzymujemy beton i zaprawy wodoszczelne, uszczelniające, osuszajace i odporne na korozję oraz erozję.

Jedną z wyróżniajacych właściwości stosowania RENO jest prostota technologii.

Jest to materiał na bazie cementu portlanckiego oraz wypełniaczy mineralnych o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych (np. stara cegła).

To zupełnie nowe tworzywo, tylko wyglądem przypominające tradycyjny beton, zaprawy. Na pierwszy rzut oka niczym sie od nich nie różni .Zachowuje się jednak inaczej, wymaga innego sposobu postepowania.

Obecnie na rynku istnieją liczne domieszki zawierające reduktory wody, opóźniacze, super zmiękczacze. RENO nie jest żadnym z nich.


JEST TO ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, POSIADAJĄCY STRUKTURĘ CHEMICZNĄ CEMENTUOdtwarza właściwości wytrzymałościowe betonu, uszlachetnia beton zwiększając jego odporność na pęknięcia, wnika w głąb struktury betonu zatrzymując procesy korozji i uodparnia konstrukcję na działanie agresywnych związków chemicznych w procesie oddziaływania środowiska. Zakres jego stosowania jest szeroki dzięki możliwości wykorzystania go zarówno jako domieszki do betonów i zapraw, a także jako pokrywającej warstwy ochronnej.

RENO reaguje czynnie ze związkami niestabilnymi termodynamicznie, znajdującymi sie na powierzchni konstrukcji betonowych lub murowanych, jak również znajdującymi się na granicach ziaren kryształów i kruszyw (wypełniaczy) w tzw. sferach między fazowych, tworząc nowe struktury stabilne termodynamicznie. Tym samym osusza budynek i jego ściany.


ZATRZYMUJE KOROZJĘ I EROZJĘ MURÓW, BETONÓW I ZAWARTEGO W NICH ZBROJENIA TWORZĄC ŚRODOWISKO NIEPRZYJAZNE DLA ROZWOJU GRZYBA I PLEŚNI. TYM SAMYM OSUSZA BUDYNEK.OXYDTRON czy NANOCEMENT użyty na starym lub nowym betonie dociera w jego głąb co czyni beton o 100% odporniejszym na działanie wody, wody morskiej, olejów, kwasów i innych chemikaliów. Jest idealna do napraw skorodowanej struktury betonowej budynków, mostów, tuneli itd.


ZNACZNIE ZMNIEJSZA PRZENIKANIE CIEPŁA, PRZEZ ŚCIANY BUDYNKU, POWODUJĄC JEGO AKUMULACJĘ, BO POSIADA DUŻĄ GĘSTOŚĆ ORAZ ZAWIERA 97% MIKRO PORÓW I 3% MAKRO PORÓW