logo
Izolacja Pionowa
 

Przykład - Izolacja pionowa

HYDROIZOLACJA - POSADZKA PĘKAJĄCA POD WPŁYWEM CIŚNIENIA HYDROSTATYCZNEGO

NAPRAWA METODĄ TRADYCYJNĄ

NAPRAWA Z ZASTOSOWANIEM RENO

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

 1. Rozebrać chodnik,
 2. Wykonać wykop,
 3. Wypompować wodę,
 4. Wykonać izolację pionową,
 5. Wykonać drenaż,
 6. Zasypać wykop,
 7. Ułożyć chodnik.

Brak robót zewnętrznych

ROBOTY WEWNĘTRZNE

ROBOTY WEWNĘTRZNE

 1. Usunąć istniejącą posadzkę,
 2. Wylać warstwę chudego betonu,
 3. Wykonać przeponę poziomą w ścianie metodą iniekcji,
 4. Wykonać izolację przeciwwodną posadzki,
 5. Wykonać posadzkę.
 1. Oczyścić posadzkę oraz ścianę,
 2. Wykonać natrysk lub nałożyć odpowiednio dobraną zaprawę,
 3. Pielęgnacja.

Rozwiązanie PRACOCHŁONNE, DROGIE i nie do końca skuteczne

Rozwiązanie PROSTE technologicznie, SZYBKIE w wykonaniu i SKUTECZNE