Przykład - Izolacja pionowa

 

HYDROIZOLACJA - POSADZKA PĘKAJĄCA POD WPŁYWEM CIŚNIENIA HYDROSTATYCZNEGO

NAPRAWA METODĄ TRADYCYJNĄ

NAPRAWA Z ZASTOSOWANIEM RENO


ROBOTY ZEWNĘTRZNE

 1. Rozebrać chodnik,
 2. Wykonać wykop,
 3. Wypompować wodę,
 4. Wykonać izolację pionową,
 5. Wykonać drenaż,
 6. Zasypać wykop,
 7. Ułożyć chodnik.

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

 

Brak robót zewnętrznych

 

 

ROBOTY WEWNĘTRZNE

 1. Usunąć istniejącą posadzkę,
 2. Wylać warstwę chudego betonu,
 3. Wykonać przeponę poziomą w ścianie metodą iniekcji,
 4. Wykonać izolację przeciwwodną posadzki,
 5. Wykonać posadzkę.
   

Rozwiązanie PRACOCHŁONNE,
DROGIE i nie do końca skuteczne

 

ROBOTY WEWNĘTRZNE

 1. Oczyścić posadzkę oraz ścianę,
 2. Wykonać natrysk lub nałożyć odpowiednio dobraną zaprawę,
 3. Pielęgnacja.

 

 

 

Rozwiązanie PROSTE technologicznie, SZYBKIE w wykonaniu i SKUTECZNE

 

 

AKMA POLSKA

ul. Legionów 97
91 - 072 Łódź
KONTAKT:
tel. +48 42 307 00 73
tel. kom.+48 535 050 073
biuro@akmapolska.pl

Hydroizolacja, Izolacja pozioma fundamentów, oksytron, oxytron