logo
Realizacje
 

Fabryka Czekolady w Warszawie

Magazyn wyrobów, przejazd, kotłownia

 

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej od wewnątrz pomieszczeń magazynowych i kotłowni. Wykonanie nowej wylewki uszczelniającej przejazdów nad pomieszczeniami.

 

Stacja Uzdatniania Wody

 

Naprawa i uszczelnienie wewnętrznej drogi betonowej nad zbiornikami wody – ZUW GPW S.A. woj. Śląskie

 

Sąd w Łodzi

 

Wykonanie izolacji pionowej oraz izolacji poziomej (grawitacyjnej) Patia Sądu w Łodzi

 

Most kolejowy

 

Wykonanie regeneracji i naprawy wiaduktu pod przejazdem kolejowym PKP w miejscowości Wiesiółka k. Zawiercia

 

Parking CH Atrium Biała w Białymstoku

 

Wykonanie izolacji i naprawy parkingu samochodowego znajdującego się w galerii Atrium w Białymstoku

 

Szyb windowy  w Łodzi -ul. Tymienieckiego

 

Wykonanie izolacji (ściany + posadzka) szybu windowego znajdującego się w budynku przy ul. Tymienieckiego w Łodzi

 

Kaplica na cmentarzu w Pabianicach k. Łodzi

 

Wykonanie izolacji pionowej ścian, do wysokości około 0,5m nad poziomem gruntu.

 

Piwnica w domu jednorodzinnym w Łodzi

 

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy zagłębionej całkowicie w gruncie od strony wewnętrznej.

 

Komory filtrów powolnych ZWiK woj. śląskie

 

Uszczelnienie (hydroizolacja) betonowych komór filtrów powolnych.

 

Basen w Częstochowie

 

Całościowe zabezpieczenie przeciw przenikaniu wód gruntowych do basenu

 

Dom jednorodzinny (Łódź)

 

Wykonanie w całym budynku izolacji przeciwwilgociowej poziomej (iniekcja grawitacyjna) chroniącej przed podciąganiem wody z gruntu

 

Domek letniskowy k. Łodzi

 

Izolacja pozioma i pionowa zewnętrznych oraz działowych ścian budynku wykonana ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.

 

Basen w Zakopanem

 

Regeneracja wraz z naprawą schodów balkonu wewnętrznego na basenie w Zakopanem

 

Komora wodociągowa ZWiK w Łodzi

 

Zabezpieczenie komory wodociągowej przed przenikaniem wody z gruntu

 

Oczyszczalnia Ścieków

 

Wykonanie naprawy oraz regeneracji zniszczonych ścian zbiornika Oczyszczalni Ścieków w Jaśle

 

Przykłady izolacji

 

Przed zastosowaniem produktów RENO wystarczy tylko oczyścić powierzchnię do jej pierwotnego stanu (cegła, beton), nałożyć odpowiednio preparat. Po wyschnięciu izolacja jest gotowa.

 

Oczyszczalnia Ścieków woj. śląskie

 

Naprawa, regeneracja, renowacja zbiornika ścieków

 

Słupy Nośne - Urząd Miasta Łodzi

 

Naprawa skorodowanych i pękających słupów w budynku należącym do Urzędu Miasta Łodzi

 

Izolacje fundamentów | Osuszanie budynków | Hydroizolacja | Izolacja pozioma | Osuszanie ścian | Iniekcja krystalizacja | Łódź