Właściwości i dane techniczne zapraw

Zaprawę przetestowano w obecności poniższych środków:

Środki Stężenie Uwagi
Kwas siarkowy 25 % W razie kontaktu kwasu z zaprawą, powierzchnia wyglądać będzie tak, jak po piaskowaniu
Kwas azotowy 20 % Powoduje, że zaprawa tworzy większą powierzchnię
Kwas ortofosforowy 20 % Nie wywiera szkodliwego wpływu na właściwości zaprawy
Sól 20 % Brak wpływu
Amoniak 15 % Brak wpływu
Zasady 35 % Brak wpływu
Cukier 20 % Brak wpływu
Siarczany 30 % Brak wpływu
Niskie temperatury - 34 C Brak wpływu do 100 cykli
Wysokie temperatury 400 C Drobne pęknięcia po 75 cyklach

 

Właściwości zaprawy :


 • Kolor: Ciemnoszary
 • Wygląd: Spoista sucha mieszanka
 • Początek wiązania: 4 godziny 30 minut przy temperaturze +20 °C
 • Koniec wiązania: 6 godzin 30 minut przy temperaturze +20 °C
 • Możliwość pompowania: Tak
 • Możliwość nakładania natryskowego: Tak (w zależności od rozmiaru kruszywa)
 • Upust wody: Bardzo minimalny
 • Skurcz: Niemierzalny
 • Zużycie: Ok. 1,6 kg/m2 materiału na każdy 1 mm grubości warstwy

 

Dodatkowe właściwości dla stwardniałych zapraw:

 • średnia wytrzymałość na ściskanie:
                                                                        po 7 d   ≥  30 MPa  wg EN 1015-11-2000
                                                                        po 28 d   ≥  45 MPa  wg EN 1015-11-2000
 • średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:
                                                                        po 7 d  ≥  5 MPa  wg EN 1015-11-2000
                                                                        po 28 d  ≥  9 MPa  wg EN 1015-11-2000
 • mrozoodporność:
                                                                       po 90 d ≥  350
 • skurcz:
                                                                       po 90 d ≥  0,80/00 
 • wytrzymałość na odrywanie od podłoża badania metodą „pull-off”:
                                                                       przed badaniem mrozoodporności   ≥  1,5 MPa – procedura PB-TM-X1
                                                                       po badaniu mrozoodporności  ≥  1,2  MPa – procedura PB-TM X1
 • przyczepność do stali zbrojeniowej  - badanie na pręcie ø 14 mm:
                                                                       gładkiej  ≥  8 MPa – procedura PB-TM-X2
                                                                       żebrowanej  ≥  10 MPa- procedura PB-TM-X2
 • mrozoodporność badania w 2% roztworze soli (NACl) po 350 cyklach:
                                                                       ubytek masy  ≤  0,05 %
                                                                       spadek wytrzymałości na zginanie  ≤  0,90 %
                                                                       spadek wytrzymałości na ściskani ≤ 2,11 %
                                                                       Ocena makroskopowa  -  brak zmiany wyglądu i zniszczenia
 • odporność na ścieranie klasy:
                                                                      A9  - 6,1 ± 0,1 cm3/cm2 wg PN-EN 13813:2003
 • odporność na działanie siarczanów:
                                                                      środowiska klasy XA3

AKMA POLSKA

ul. Legionów 97
91 - 072 Łódź
KONTAKT:
tel. +48 42 307 00 73
tel. kom.+48 535 050 073
biuro@akmapolska.pl

Hydroizolacja, Izolacja pozioma fundamentów, oksytron, oxytron