Akma Polska

Doskonale wiemy, czym powinna się charakteryzować poprawnie wykonana hydroizolacja, izolacja fundamentów czy izolacja tarasu.

Główny teren świadczenia usług hydroizolacyjnych: Łódź i województwo łódzkie.

Izolacje natryskowe Łódź – wiemy jak walczyć z wilgocią i jej przeciwdziałać – usuwanie wilgoci, izolacja pionowa ścian, izolacja natryskowa, izolacja pozioma muru, osuszanie budynków Łódzkie i sąsiednie wojewówdztwa.

icon_widget_image Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. icon_widget_image ul. Legionów 97, 91-072 Łódź icon_widget_image +48 42 307 00 73 +48 535 050 073 +48 574 500 158 icon_widget_image biuro@akmapolska.pl
Image Alt

Izolacja pozioma

hydroizolacje

Skuteczna izolacja pozioma wnika w głąb struktury starych betonów do głębokości w jakiej jest wilgoć. Zabezpiecza przed erozją i korozją materiałów porowatych – wypełnia kapilary, pory i mikroszczeliny. Jej zaletą jest prostota i skuteczność w wykonaniu.

Izolację poziomą wykonuje się :

 • do regeneracji oraz zabezpieczenia przed przenikaniem wody gruntowej, wilgoci, wszelkiego rodzaju związków chemicznych,
 • osuszania zdegradowanych ścian, stropów, posadzek itp.,
 • we wszelkiego rodzaju budynkach, budowlach, kanałach, studzienkach, komorach, zbiornikach itd.

Do wykonania izolacji poziomej (iniekcji grawitacyjnej) służy RENO PLUS zabezpieczając ścianę przed szkodliwym dla niej podciąganiem wody z podłoża (podciąganie kapilarne). Penetracja środka odbywa się w każdym kierunku i kończy tam gdzie brakuje nośnika, którym jest woda.

Proces osuszania w systemie RENO sprowadza się do prostej zmiany kolejności faz reakcji. Powoduje przeniknięcie w struktury betonu, rozpuszczanie nieskrystalizowanych struktur starej zaprawy. Następnie zagęszcza beton oraz wiąże wcześniej rozpuszczone struktury.  W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne, nowe elementy (przypominające monolit), które wypełniają kapilary,  pory i mikroszczeliny wypierając przy tym wolne wapnie i wodę.

Powstała w ten sposób warstwa nie pozwala przedostać się wodzie do góry i stanowi izolację poziomą muru.

 

RENO Plus można stosować na pełnych murach wykonanych z betonu, zapraw cementowo-piaskowych, cegieł i innych materiałów porowatych.

Jak wykonać izolację poziomą?

Potrzebne narzędzia :

 • wiertarka,
 • wiertło do betonu,
 • mieszadło do zaprawy,
 • pojemnik do mieszania,
 • lejek bądź strzykawka, rurka,

Przygotowanie podłoża:

 1. Zaleca się wywiercić otwory nad poziomem posadzki (10-30 cm ) o średnicy od 14 do 18  mm, w odległości co 15 cm do 20 cm od siebie na głębokość 0,7 grubości muru (kąt nachylenia 30º do max 45º), w zależności od uwarunkowań budynku.Przy mocnym zawilgoceniu, zaleca się wiercenie drugiego rzędu otworów 10 cm powyżej pierwszego, na przemian.

Zalecane jest wykonać dodatkowe nawierty w narożnikach ścian.

2. Otwory należy oczyścić z pyłu np. sprężonym powietrzem, bądź wodą wlaną pod ciśnieniem przy okazji domaczając je (należy odczekać aż woda w otworach wchłonie się w ścianę).

Nie wlewamy preparatu, jeśli w otworze jest jeszcze woda!!

3. Przygotowany preparat należy za pomocą rurki, strzykawki bądź lejka wlać grawitacyjnie do otworów iniekcyjnych jak najgłębiej (0,7 grubości muru). Każdorazowo przed wlaniem preparatu należy go przemieszać ręcznie  (np. szpachelką), aby nie pozostawiać zawiesiny na dnie pojemnika i uzyskać jednorodność preparatu.

4. Po wykonaniu iniekcji nawiercone otwory wypełnia się (zamyka) zaprawą RENO MUR.

Przygotowanie preparatu :

 1. Wg producenta RENO PLUS mieszamy z wodą za pomocą np. wiertła i mieszadła w stosunku objętościowym do 1 części obj. zaprawy dodajemy od 0,5 (ściana mokra) do 2 (ściana wilgotna – standard) części obj. wody ( w zależności od korozji muru).
 2. RENO PLUS miesza się od 6-8 min. Następnie należy zatrzymać mieszanie na ok .2 min. i ponownie krótko przemieszać.

Od tej chwili nie można już dolać ani kropli wody, bo mogą zniknąć niektóre właściwości zaprawy. Gdy zgęstnieje należy przywracać jej początkową konsystencję TYLKO przy pomocy mieszania.

Zawsze należy przygotowywać tyle zaprawy ile zużyjemy!!

Wskazówki i zasady bezpieczeństwa!

 • Nie stosować w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 30°C.
 • Przechowywać w suchym i szczelnym opakowaniu.
 • Termin przydatności 12 miesięcy od daty produkcji.
 • Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem zasad BHP.
 • Unikać kontaktu z oczami. Koniecznie nosić okulary ochronne. Grozi uszkodzeniem wzroku. W przypadku kontaktu z oczami obficie zmyć wodą i skontaktować się z lekarzem.
 • Trzymać z dala od dzieci. Należy chronić powierzchnię płytek i innych podłoży przed zachlapaniem, ponieważ po związaniu bardzo trudno jest usunąć produkt z zachlapanych powierzchni.
 • W stanie świeżym można powierzchnię czyścić wodą, ale w stanie wyschniętym tylko mechanicznie.
 • Produkt może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.